6" x 15" KE

6" x 15" Knife Edge Rim


£88.00
(£105.60 inc. vat)