3.25 x 40cm KE

3.25" x 40cm Knife Edge Rim


£200.00
(£240.00 inc. vat)